Dne 5.5.2018 Spolek Stredonius podal u Krajského soudu v Brně žalobu proti příspěvkové organizaci Národní divadlo Brno a dalším čtyřem spolupořadatelům Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2018 na zdržení se provozování blasfemického divadelního představení „Naše násilí a vaše násilí“ režiséra Olivera Frljiće, které se má uskutečnit dne 26. 5. 2018 od 19:00 v Divadle Husa na provázku v Brně. K žalobě byl rovněž podán návrh na vydání předběžného opatření. O jeho třetí verzi podané 21. 5. 2018 doposud nebylo rozhodnuto. Spolek je v řízení č.j. 18 Cm 75 / 2018 zastoupen advokátem JUDr. Patrikem Matyáškem za odborné podpory od prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. z PF UP Olomouc.