• Rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření

  Dne 5.5.2018 Spolek Stredonius podal u Krajského soudu v Brně žalobu proti příspěvkové organizaci Národní divadlo Brno a dalším čtyřem spolupořadatelům Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2018 na zdržení se provozování blasfemického divadelního představení „Naše násilí a vaše násilí“ režiséra Olivera Frljiće, které se má uskutečnit dne 26. 5. 2018 od 19:00 v Divadle Husa na provázku v Brně. K žalobě byl rovněž podán návrh na vydání předběžného opatření. Spolek, k jehož založení významně přispěl notář JUDr.
 • Žaloba proti pořadatelům festivalu Divadelní svět Brno 2018

  Dne 5.5.2018 Spolek Stredonius podal u Krajského soudu v Brně žalobu proti příspěvkové organizaci Národní divadlo Brno a dalším čtyřem spolupořadatelům Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2018 na zdržení se provozování blasfemického divadelního představení „Naše násilí a vaše násilí“ režiséra Olivera Frljiće, které se má uskutečnit dne 26. 5. 2018 od 19:00 v Divadle Husa na provázku v Brně. K žalobě byl rovněž podán návrh na vydání předběžného opatření. O jeho třetí verzi podané 21.
 • Ct. pater Martin Středa

  Patronem spolku je ctihodný P. Martin Středa (✝26. srpna 1649), jinak též zvaný Stredonius. Tento skromný a vysoce vzdělaný muž, velký ctitel Panny Marie, proslul jako duchovní vůdce obrany Brna při obléhání města Švédy v době třicetileté války. Když švédská armáda vedená generálem Torstensonem dorazila počátkem května roku 1645 k Brnu, obránci města se ocitli v zoufalé situaci: proti bezmála třiceti tisícům profesionálních vojáků bránila hradby města pětistovka vojáků a zhruba tisíc civilistů, mezi které náleželi ozbrojení měšťané, řemeslníci, ale také otcem Středou zorganizovaní studenti z brněnské jezuitské koleje.
 • Cíle a prostředky Spolku Stredonius

  Spolek Stredonius je veřejně prospěšnou právnickou osobou. Hlavním účelem spolku je zastávat se veřejného zájmu osob na respektování důstojnosti a cti, a to zejména v případech, kdy pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení jsou popírána nebo omezována jejich osobní, politická nebo jiná práva, je proti nim rozněcována nenávist a nesnášenlivost, jsou hanobeni, je jim hrozeno násilím nebo násilí je na nich pácháno.