Dne 5.5.2018 Spolek Stredonius podal u Krajského soudu v Brně žalobu proti příspěvkové organizaci Národní divadlo Brno a dalším čtyřem spolupořadatelům Mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2018 na zdržení se provozování blasfemického divadelního představení „Naše násilí a vaše násilí“ režiséra Olivera Frljiće, které se má uskutečnit dne 26. 5. 2018 od 19:00 v Divadle Husa na provázku v Brně. K žalobě byl rovněž podán návrh na vydání předběžného opatření. Spolek, k jehož založení významně přispěl notář JUDr. Lubomír Mika, je v řízení č.j. 18 Cm 75 / 2018 zastoupen advokátem JUDr. Patrikem Matyáškem za odborné podpory od prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. z PF UP Olomouc. O třetí verzi návrhu na vydání předběžného opatření podané 21. 5. 2018 rozhodl dne 24. 5. 2018 Krajský soud v Brně (samosoudce Mgr. Roman Sychra) tak, že návrh zamítl (viz rozhodnutí KS). Jelikož část odůvodnění je díky odkazu v jiném usnesení, jsme nuceni zveřejnit rovněž rozhodnutí KS ze dne 17.5.2018. O kvalitě právní argumentace navrhovatele a soudu si nyní může veřejnost učinit úsudek sama.

Řízení o žalobě ve věci samé sice dále pokračuje, ale je jisto, že nebude pravomocně skončeno před 26. 5. 2018, kdy se má předmětné představení konat. Lze tedy uzavřít, že přes vynaložené úsilí se Spolku Stredonius v daném případě nepodařilo pro Církev zajistit soudní ochranu svobody náboženského vyznání (na první pohled seriózně) deklarované v ústavě. Je to současně velmi špatná zpráva pro českou veřejnost v 21. století, neboť rozhodnutí soudní moci sekulárního státu nutí občany užít svépomoci podle § 14 obč. zákoníku. Lze se obávat, že autor a protagonisté blasfemického brněnského představení se nezastaví u hanobení mírumilovného náboženství, ale že rozšíří svou pochybně chápanou “svobodu uměleckého projevu” až k hanobení symbolů některého násilného náboženství. Pokud by se v budoucnu takové případy hanobení symbolů v České republice vyskytly, pak neexistence soudní ochrany přirozeně povede vyznavače onoho násilného náboženství přímo k užití terorismu.

Ctihodný otče Martine Středo, oroduj za nás!